ஆன்மிகம்

எவ்வளவு பெரிய கடனாக இருந்தாலும் தீர்த்துவைக்கும் பைரவர் வழிபாடு !

25 Jan, 2022

எவ்வளவு பெரிய கடனாக இருந்தாலும் தீர்த்துவைக்கும் பைரவர் வழிபாடு !

பூஜையில் கட்டாயம் தவிர்க்கவேண்டிய சில விஷயங்கள் என்ன.?

19 Jan, 2022

பூஜையில் கட்டாயம் தவிர்க்கவேண்டிய சில விஷயங்கள் என்ன...?

தை திருநாளில் பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம் எப்போது தெரியுமா.?

13 Jan, 2022

தை திருநாளில் பொங்கல் வைக்க உகந்த நேரம் எப்போது தெரியுமா.?

நாம் லக்ஷ்மி கடாக்ஷத்துடன் வாழ சில மந்திரங்கள்!

31 Dec, 2021

நாம் லக்ஷ்மி கடாக்ஷத்துடன் வாழ சில மந்திரங்கள்...!

குண்டலினி சக்தியை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்...!

28 Dec, 2021

குண்டலினி சக்தியை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம்...!

சில செய்யக்கூடாத பயன்தரும் ஆன்மிக குறிப்புகள் !!

26 Dec, 2021

சில செய்யக்கூடாத பயன்தரும் ஆன்மிக குறிப்புகள் !!

வேண்டாத மனிதன் யார்?

17 Dec, 2021

வேண்டாத மனிதன் யார்?

ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள் !

14 Dec, 2021

ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள் !

சனி தோஷம் உள்ளவர்கள் செய்யவேண்டிய பரிகாரங்கள் என்ன...?

06 Dec, 2021

சனி தோஷம் உள்ளவர்கள் செய்யவேண்டிய பரிகாரங்கள் என்ன...?

சில பயனுள்ள ஆன்மீக குறிப்புக்கள் .!

06 Dec, 2021

சில பயனுள்ள ஆன்மீக குறிப்புக்கள் .!

பெரியது கேட்பின்ஸ

21 Nov, 2021

பெரியது கேட்பின்ஸ

தெய்வத்தை அணுகும் முறை

21 Nov, 2021

தெய்வத்தை அணுகும் முறை

பதில் இல்லாத கேள்வி

21 Nov, 2021

பதில் இல்லாத கேள்வி

சேரிடம் அறிந்து சேர்

21 Nov, 2021

சேரிடம் அறிந்து சேர்

பொய்யில்லா வாழ்க்கை

21 Nov, 2021

பொய்யில்லா வாழ்க்கை

ஈஸ்வர லயம்

21 Nov, 2021

ஈஸ்வர லயம்

அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்

21 Nov, 2021

அர்த்தமுள்ள இந்துமதம்

இயேசுவின் மன்னிப்பு

16 Nov, 2021

இயேசுவின் மன்னிப்பு

இயேசு சிலுவையில் தொங்கிய போது சொன்ன 7 வாசகங்கள்

05 Nov, 2021

இயேசு சிலுவையில் தொங்கிய போது சொன்ன 7 வாசகங்கள்

வீட்டில் லட்சுமி குடியிருக்க செய்ய வேண்டியவை...

31 Oct, 2021

வீட்டில் லட்சுமி குடியிருக்க செய்ய வேண்டியவை...

நவராத்திரி பத்து நாட்களும் பத்து வகையான பிரசாதங்கள் படைப்பது ஏன்

12 Oct, 2021

நவராத்திரி பத்து நாட்களும் பத்து வகையான பிரசாதங்கள் படைப்பது ஏன்ஸ?

நவராத்திரி பத்து நாட்களும் பத்து வகையான பிரசாதங்கள் படைப்பது ஏன்ஸ?

14 Oct, 2021

நவராத்திரி பத்து நாட்களும் பத்து வகையான பிரசாதங்கள் படைப்பது ஏன்ஸ?

சில புகழ்பெற்ற ஆலயங்களின் அற்புத தகவல்களை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம் !!

30 Jun, 2021

சில புகழ்பெற்ற ஆலயங்களின் அற்புத தகவல்களை பற்றி தெரிந்துக்கொள்வோம் !!

பல்லியை கொல்லக்கூடாதது என கூறப்படுவது ஏன் தெரியுமா?

19 Jun, 2021

பல்லியை கொல்லக்கூடாதது என கூறப்படுவது ஏன் தெரியுமா?

திருப்பதியில் இவரை வழிபட்ட பின்னரே ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வேண்டும்

13 Jun, 2021

திருப்பதியில் இவரை வழிபட்ட பின்னரே ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்ய வேண்டும்

பயனுள்ள சில ஆன்மீக குறிப்புகள் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வோம்.!

07 May, 2021

பயனுள்ள சில ஆன்மீக குறிப்புகள் என்னவென்று தெரிந்து கொள்வோம்.!

திருப்பதியில் உள்ள ஏழு மலைகள் என்ன தெரியுமா.?

28 Apr, 2021

திருப்பதியில் உள்ள ஏழு மலைகள் என்ன தெரியுமா.?

ஏழரை சனியின் தாக்கத்தைக் குறைக்க என்ன செய்யலாம்?

24 Apr, 2021

ஏழரை சனியின் தாக்கத்தைக் குறைக்க என்ன செய்யலாம்?

இன்று புனித வெள்ளி. இயேசு கிறிஸ்து எமக்காக எமது பாவங்களுக்காக

03 Apr, 2021

இன்று புனித வெள்ளி. இயேசு கிறிஸ்து எமக்காக எமது பாவங்களுக்காக

இன்று புனித வெள்ளி – இயேசுவின் துன்பங்களை நினைவு கூறும் நாள்

02 Apr, 2021

இன்று புனித வெள்ளி – இயேசுவின் துன்பங்களை நினைவு கூறும் நாள்