அமானுஷ்யம் செய்திகள்

ஆவி Videos

17 Jun, 2019

ஆவி Videos

கன்னிப்பெண் ஆவி

17 Jun, 2019

கன்னிப்பெண் ஆவி

ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்?

17 Jun, 2019

ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்?

சதுரகிரி மலையில் கண்முன்னே மறைந்த சித்தர்.திகில் பயணமும் மர்மங்களும் .

16 May, 2019

சதுரகிரி மலையில் கண்முன்னே மறைந்த சித்தர்

ஆவி ஆவிகள்

16 May, 2019

ஆவி

ஆன்மா உங்கள் அருகில் இருப்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமா? நம்பமுடியாத உண்மை!

12 Apr, 2019

ஆன்மா உங்கள் அருகில் இருப்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமா? நம்பமுடியாத உண்மை!

உங்க வீட்டுல பேய் இருக்கா?ஒரு கிளாஸ் தண்ணீர் மூலமே கண்டுபிடித்து விடலாம்.

27 Feb, 2019

உங்க வீட்டுல பேய் இருக்கா?

இறந்தவர்கள் உங்கள் கனவில் வருகிறார்களா? அதற்கு பின்னால் இருக்கும் அதிர்ச்சிகரமான காரணம் தெரியுமா?

13 Feb, 2019

இறந்தவர்கள் உங்கள் கனவில் வருகிறார்களா? அதற்கு பின்னால் இருக்கும் அதிர்ச்சிகரமான காரணம் தெரியுமா?

ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கப்பட்ட 4 அமானுஷ்யமான வீடியோக்கள்

03 Jan, 2019

ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கப்பட்ட 4 அமானுஷ்யமான வீடியோக்கள்

மரணத்திற்கு பிறகு எமலோகத்தை அடைவதற்குள் உங்கள் ஆன்மா என்னென்ன கொடுமைகளை அனுபவிக்கும் தெரியுமா?

03 Jan, 2019

மரணத்திற்கு பிறகு எமலோகத்தை அடைவதற்குள் உங்கள் ஆன்மா என்னென்ன கொடுமைகளை அனுபவிக்கும் தெரியுமா?

நடக்கப்போவதை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் ESP ஆற்றல் அமானுஷ்யமா?

01 Jan, 2019

நடக்கப்போவதை முன்கூட்டியே தெரிவிக்கும் ESP ஆற்றல் அமானுஷ்யமா?

பேய் அருகில் இருப்பதற்கான ஆறு அறிகுறிகள்!

01 Jan, 2019

பேய் அருகில் இருப்பதற்கான ஆறு அறிகுறிகள்!

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உங்களுக்கு முன்ஜென்மம் இருந்துள்ளது என்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்

23 Dec, 2018

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உங்களுக்கு முன்ஜென்மம் இருந்துள்ளது என்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்

கொல்லப்பட்டவர்களின் ஆவி உலா..

12 Dec, 2018

கொல்லப்பட்டவர்களின் ஆவி உலா..

அமானுஷ் ஆன்மிகம்

05 Dec, 2018

அமானுஷ்ய ஆன்மிகம்

பேய் கப்பல்!

05 Dec, 2018

பேய் கப்பல்!

அமானுஷ்ய மலை

05 Dec, 2018

அமானுஷ்ய மலை

 ஆவி அறிவியல்

28 Nov, 2018

 ஆவி அறிவியல்

ஆவிகள் குறித்து வெளிவந்த  தகவல்கள்

16 Nov, 2018

ஆவிகள் குறித்து வெளிவந்த  தகவல்கள்

உலவும் ஆவிகள்

29 Oct, 2018

உலவும் ஆவிகள்

ஆவிகளாக மாறும் வாய்ப்பு உடையவர்கள் யார்?

29 Oct, 2018

ஆவிகளாக மாறும் வாய்ப்பு உடையவர்கள் யார்?

ஆவிகள் திரியும் இந்தியாவின் சுற்றுலாத்தலங்கள் VIDEO

29 Oct, 2018

ஆவிகள் திரியும் இந்தியாவின் சுற்றுலாத்தலங்கள்

இறந்தவர் உடலில் இருந்து ஆவி வெளியேறும் வீடியோ

29 Oct, 2018

இறந்தவர் உடலில் இருந்து ஆவி வெளியேறும் வீடியோ

                      மனிதர்க்கும் ஆவிகளுக்கும் !!

16 Sep, 2018

                      மனிதர்க்கும் ஆவிகளுக்கும் !!

ஆவிகள் (APPARATIONS) - பகுதி A

16 Sep, 2018

ஆவிகள் (APPARATIONS) - பகுதி A

சாத் சாத்தானின் நேரம் )

16 Sep, 2018

சாத்தானின் நேரம் (Devils hour)

ஆவிகள் - APPARATIONS (AMITYVILLE HORROR)

16 Sep, 2018

ஆவிகள் - APPARATIONS (AMITYVILLE HORROR)

பலவீனமானவர்கள் இதை வாசிப்பதை தவிர்க்கவும்

16 Sep, 2018

பலவீனமானவர்கள் இதை வாசிப்பதை தவிர்க்கவும்

அகத்தியர் அருளிய பேய் விரட்டும் மந்திரம் !

03 Jul, 2018

பேய் விரட்டும் மந்திரம் !

யாழ் இளவாளையில் இரத்தம் குடிக்கும் பேய்

11 Jun, 2018

யாழ் இளவாளையில் இரத்தம் குடிக்கும் பேய்