அமானுஷ்யம் செய்திகள்

                      மனிதர்க்கும் ஆவிகளுக்கும் !!

16 Sep, 2018

                      மனிதர்க்கும் ஆவிகளுக்கும் !!

ஆவிகள் (APPARATIONS) - பகுதி A

16 Sep, 2018

ஆவிகள் (APPARATIONS) - பகுதி A

சாத் சாத்தானின் நேரம் )

16 Sep, 2018

சாத்தானின் நேரம் (Devils hour)

ஆவிகள் - APPARATIONS (AMITYVILLE HORROR)

16 Sep, 2018

ஆவிகள் - APPARATIONS (AMITYVILLE HORROR)

பலவீனமானவர்கள் இதை வாசிப்பதை தவிர்க்கவும்

16 Sep, 2018

பலவீனமானவர்கள் இதை வாசிப்பதை தவிர்க்கவும்

அகத்தியர் அருளிய பேய் விரட்டும் மந்திரம் !

03 Jul, 2018

பேய் விரட்டும் மந்திரம் !

யாழ் இளவாளையில் இரத்தம் குடிக்கும் பேய்

11 Jun, 2018

யாழ் இளவாளையில் இரத்தம் குடிக்கும் பேய்

இந்தியாவில் பேய்கள் நடமாட்டம் நிறைந்த 7 ஹோட்டல்கள் VIDEO

29 May, 2018

இந்தியாவில் பேய்கள் நடமாட்டம் நிறைந்த 7 ஹோட்டல்கள் VIDEO

அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த இந்திய சுற்றுலா தளங்கள்

29 May, 2018

அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த இந்திய சுற்றுலா தளங்கள்

நாம் தூங்கியபின் ஆன்மா மட்டும் வெளியேபோய் ஊர்சுற்றுமாம்? VIDEO

18 May, 2018

நாம் தூங்கியபின் ஆன்மா மட்டும் வெளியேபோய் ஊர்சுற்றுமாம்... எங்க போகும் தெரியுமா?

ஆவிகள் பற்றி சில சுவாரசியமான தகவல்கள்!

11 May, 2018

ஆவிகள் பற்றி சில சுவாரசியமான தகவல்கள்!

”666″ சாத்தானின் எண்ணா?

11 May, 2018

”666″ சாத்தானின் எண்ணா?

ஏன் முற்பிறவி நினைவு வருவதில்லை? முன்ஜென்மம் உண்மையா?

08 May, 2018

ஏன் முற்பிறவி நினைவு வருவதில்லை? முன்ஜென்மம் உண்மையா?

உங்கள் வீட்டில் தீய சக்தியா?

22 Apr, 2018

உங்கள் வீட்டில் தீய சக்தியா?

நடுக்காட்டில் நடந்தது என்ன.? -ஒரு அமானுஷ்ய திகில் ரிப்போர்ட்

15 Apr, 2018

நடுக்காட்டில் நடந்தது என்ன.? -ஒரு அமானுஷ்ய திகில் ரிப்போர்ட்

மரணத் தூதுவன் – அமானுஷ்யப் பூனை

15 Apr, 2018

மரணத் தூதுவன் – அமானுஷ்யப் பூனை

இலங்கையில் பாடகருக்கு நடந்த திகில் சம்பவம்

02 Apr, 2018

இலங்கையில் பாடகருக்கு நடந்த திகில் சம்பவம்

பேய்கள் எப்படி ஏமாற்றுகின்றன

15 Feb, 2018

பேய்கள் எப்படி ஏமாற்றுகின்றன

ஆவிகள் எப்படி ஏன் பூமிக்கு வருகின்றன என்பதைப் பற்றி பார்போம்

15 Feb, 2018

ஆவிகள் எப்படி ஏன் பூமிக்கு வருகின்றன என்பதைப் பற்றி பார்போம்

நூற்றுக்கணக்கான நாய்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட விநோத பாலம்ஸ காரணம் என்ன?

29 Jan, 2018

நூற்றுக்கணக்கான நாய்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட விநோத பாலம்ஸ காரணம் என்ன?

ஆவிகளுடன் பேசுவது ஓர் ஆய்வு

25 Jan, 2018

ஆவிகளுடன் பேசுவது ஓர் ஆய்வு

ஆவிகளுடன் பேச அடிப்படைத் தகுதிகள்

25 Jan, 2018

ஆவிகளுடன் பேச அடிப்படைத் தகுதிகள்

ஆவிகள் இறந்துபோனவரின் உடலை அடக்கம் செய்யும் வரை அருகில் நின்று கேட்கும் குணம் உண்டு

31 Dec, 2017

அருகில் நின்று கேட்கும் குணம் உண்டு

அமானுஷ்ய அனுபவங்கள்

08 Dec, 2017

அமானுஷ்ய அனுபவங்கள்

இங்கு இடம்பெற்ற ஒரு ஆச்சரியமான அமானுஷ்யமான கதை கண்டி நகரில்

23 Nov, 2017

இங்கு இடம்பெற்ற ஒரு ஆச்சரியமான அமானுஷ்யமான கதை கண்டி நகரில்

பிள்ளைகள் பிணமாக தொங்கும் பேய் தீவு – உண்மைச் சம்பவம்

23 Nov, 2017

பிள்ளைகள் பிணமாக தொங்கும் பேய் தீவு – உண்மைச் சம்பவம்

நாகப்பட்டின அமானுஷ்யம்

11 Nov, 2017

அமானுஷ்யம்

அமானுஷ்யமும் மர்மமும்

07 Nov, 2017

மரணத்துக்குப் பின் என்ன? : கருட புராணம்

07 Nov, 2017

மரணத்தின் பின்.

07 Nov, 2017