அமானுஷ்யம் செய்திகள்

நேரில் வந்த அமானுஷ்யம் Part-1 video

02 Dec, 2022

நேரில் வந்த அமானுஷ்யம் Part-1

நேரில் வந்த அமானுஷ்யம் Part-2 video

02 Dec, 2022

நேரில் வந்த அமானுஷ்யம் Part-2

அமானுஷ்யம் என்றால் என்ன?

02 Dec, 2022

அமானுஷ்யம் என்றால் என்ன?

உங்க வீட்டில் ‘செய்வினை’, கெட்ட சக்தி ஆதிக்கம் இருக்கா? இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலே தெரிஞ்சிக்கலாம்..

08 Sep, 2022

உங்க வீட்டில் ‘செய்வினை’, கெட்ட சக்தி ஆதிக்கம் இருக்கா? இந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலே தெரிஞ்சிக்கலாம்..

சென்னையில் இவ்வளவு அமானுஷ்யம் நிறைந்த இடங்களா? இதயம் பலவீனமானவீங்க இங்க போகாதீங்க..!

28 Aug, 2022

சென்னையில் இவ்வளவு அமானுஷ்யம் நிறைந்த இடங்களா? இதயம் பலவீனமானவீங்க இங்க போகாதீங்க..!

அமானுஷ்ய செயல்கள் நிறைந்த மனநல மருத்துவமனை - நேரில் காண வாய்ப்பு

27 Jul, 2022

அமானுஷ்ய செயல்கள் நிறைந்த மனநல மருத்துவமனை - நேரில் காண வாய்ப்பு

அமானுஷ்ய மிருகங்கள் கொல்ல வரும்... நரகத்திற்கு கூட்டி செல்லும் சாலை

14 May, 2022

அமானுஷ்ய மிருகங்கள் கொல்ல வரும்... நரகத்திற்கு கூட்டி செல்லும் சாலை

பிணத்தை பின்தொடரும் ஆவி !

28 Nov, 2021

பிணத்தை பின்தொடரும் ஆவி !

கண்ணில் சிக்குமா ஆவி...?

28 Nov, 2021

கண்ணில் சிக்குமா ஆவி...?

ஆவிகளின் லாரியிடம் தப்பித்தால் அமானுஷ்ய மிருகங்கள் கொல்ல வரும்

28 Nov, 2021

ஆவிகளின் லாரியிடம் தப்பித்தால் அமானுஷ்ய மிருகங்கள் கொல்ல வரும்

நம்பினால் நம்புங்கள் அமானுஷ்யம்

28 Nov, 2021

நம்பினால் நம்புங்கள் அமானுஷ்யம்

எதிர்மறை சக்தியை போக்கும் பரிகாரங்கள்

11 Sep, 2021

எதிர்மறை சக்தியை போக்கும் பரிகாரங்கள்

துர்மரணம் அடைந்தவர்களை வணங்குவது சரியா...?

11 Sep, 2021

துர்மரணம் அடைந்தவர்களை வணங்குவது சரியா...?

​இந்த சின்ன பரிகாரம் ஏழரைச்சனியின் பாதிப்பை எப்படி குறைக்கும்? சித்தர்கள் கூறிய

29 Jan, 2020

​இந்த சின்ன பரிகாரம் ஏழரைச்சனியின் பாதிப்பை எப்படி குறைக்கும்? சித்தர்கள் கூறிய

இந்தியாவில் பேய்கள் இருக்கும் ஆபத்தான இடங்கள்...

23 Jan, 2020

இந்தியாவில் பேய்கள் இருக்கும் ஆபத்தான இடங்கள்...

மரணத்திற்குப் பின் ஒரு நபருக்கு என்னவாகும் காரணம் எளிமையானது.

25 Nov, 2019

மரணத்திற்குப் பின் ஒரு நபருக்கு என்னவாகும்

டாக்டர் ரிட்சிஇறப்பு அனுபவம்

25 Nov, 2019

டாக்டர் ரிட்சி

இயக்குனர்: அலெக்ஸாண்டர் டுவாவ், இரினா கிலுபீவா ஒரு இரகசிய ஆய்வ .விளக்கம்:

25 Nov, 2019

இயக்குனர்: அலெக்ஸாண்டர் டுவாவ், இரினா கிலுபீவா.விளக்கம்:

ஒரு பிறப்பு, நரகம் மற்றும் சொர்க்கம்

25 Nov, 2019

ஒரு பிறப்பு, நரகம் மற்றும் சொர்க்கம்

மரணத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்? மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவம் குறித்த தகவல்

02 Nov, 2019

மரணத்திற்குப் பிறகு என்ன நடக்கும்? மரணத்திற்கு அருகிலுள்ள அனுபவம் குறித்த தகவல்

பேய் இருக்கா? இல்லையா? நம்பலாமா? நம்பக்கூடாதா?

21 Jul, 2019

பேய் இருக்கா? இல்லையா? நம்பலாமா? நம்பக்கூடாதா?

பேய் இருப்பது உண்மையா ? பொய்யா ? Ghost Is Real Or Fake ?

21 Jul, 2019

பேய் இருப்பது உண்மையா ? பொய்யா ? Ghost Is Real Or Fake ?

இந்த 10 அறிகுறி இருந்தால் உங்கள் அருகில் பேய் இருப்பது உறுதி ?

21 Jul, 2019

இந்த 10 அறிகுறி இருந்தால் உங்கள் அருகில் பேய் இருப்பது உறுதி ?

பள்ளியில் பேய் இருக்கிறது உண்மை சம்பவம் தெரியுமா ?Ghost Story In School ?

21 Jul, 2019

பள்ளியில் பேய் இருக்கிறது உண்மை சம்பவம் தெரியுமா ?Ghost Story In School ?

சூட்சும நிலை என்றால் என்ன..?

21 Jul, 2019

சூட்சும நிலை என்றால் என்ன..?

ஆவி Videos

17 Jun, 2019

ஆவி Videos

கன்னிப்பெண் ஆவி

17 Jun, 2019

கன்னிப்பெண் ஆவி

ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்?

17 Jun, 2019

ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்?

சதுரகிரி மலையில் கண்முன்னே மறைந்த சித்தர்.திகில் பயணமும் மர்மங்களும் .

16 May, 2019

சதுரகிரி மலையில் கண்முன்னே மறைந்த சித்தர்

ஆவி ஆவிகள்

16 May, 2019

ஆவி