அமானுஷ்யம் செய்திகள்

வீட்டில் கெட்ட சக்தி இருப்பதை அறிவது எப்படி VEDIO

24 Sep, 2017

உலகின் மிக திகிலான வீடுகள் video

18 Sep, 2017

அதிர வைக்கும் "ஆவி நிபுணர்" ஹம்சவேணி!

18 Sep, 2017

கண்ணில் சிக்குமா அமானுஷ்ய ஆவி.?

18 Sep, 2017

இந்தியாவில் உள்ள அமானுஷ்யம் நிறைந்த கல்லூரிகள்!

18 Sep, 2017

மரணத்தின் பின்ஸ.?

18 Sep, 2017

அமானுஷ்ய ஆன்மாக்கள் உலாவும் இந்திய ரயில் நிலையங்கள்

18 Sep, 2017

வீட்டில் கெட்ட சக்தி இருப்பதை அறிவது எப்படி?

16 Sep, 2017

வீட்டில் கெட்ட சக்தி இருப்பதை அறிவது எப்படி?

உங்கள் வீட்டில் பேய் நடமாட்டம் இருக்கிறதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

16 Sep, 2017

உங்கள் வீட்டில் பேய் நடமாட்டம் இருக்கிறதா? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

பேய்கள் உலாவும் இடம் எது..?

16 Sep, 2017

பேய்கள் உலாவும் இடம் எது..?

பேய்கள்

14 Sep, 2017

பேய்கள்

இங்கஇங்க பேய் இருக்கு

14 Sep, 2017

இங்கஇங்க பேய் இருக்கு

அதிர வைக்கும் சில உலக மர்மங்கள்ஸ.!

14 Sep, 2017

அதிர வைக்கும் சில உலக மர்மங்கள்ஸ.!

பீதியைக் கிளப்பும் உண்மைக் கதை!

14 Sep, 2017

பீதியைக் கிளப்பும் உண்மைக் கதை!

கிருஷ்ணர் நேரில் வந்து உணவு உண்ணும் அதிசய கோவில் எங்கு உள்ளது தெரியுமா?

12 Sep, 2017

கிருஷ்ணர் நேரில் வந்து உணவு உண்ணும் அதிசய கோவில் எங்கு உள்ளது தெரியுமா?

புதையல் நிறைந்த அமானுஷ்ய குகை அதை பல நூறு ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கும் சித்தர்

12 Sep, 2017

புதையல் நிறைந்த அமானுஷ்ய குகை அதை பல நூறு ஆண்டுகளாக பாதுகாக்கும் சித்தர்

தெய்வ சிலைகள் பேசிக்கொள்ளும் அமானுஷ்ய கோவில்

12 Sep, 2017

இரவில் தெய்வ சிலைகள் பேசிக்கொள்ளும் அமானுஷ்ய கோவில்

ஆவிகளுடன் பேச உதவும் பிரான்சட் போர்டை

12 Sep, 2017

ஆவிகளுடன் பேச உதவும் பிரான்சட் போர்டை

தோன்றி மறைந்த அமானுஷ்ய உருவம் !

12 Sep, 2017

தோன்றி மறைந்த அமானுஷ்ய உருவம் !

Bilocation எனும் அமானுஷ்யம்! நம்ப முடியாத தகவல்!

12 Sep, 2017

Bilocation எனும் அமானுஷ்யம்! நம்ப முடியாத தகவல்!

எகிப்து பிரமிடின் அமானுஷ்யம் - பால் பிரடனின் நேரடி அனுபவம்

12 Sep, 2017

எகிப்து பிரமிடின் அமானுஷ்யம் - பால் பிரடனின் நேரடி அனுபவம்

இமயமலை குகைகளுக்குள்ளே,குருகுல வாழ்க்கை..!

12 Sep, 2017

இமயமலை குகைகளுக்குள்ளே,குருகுல வாழ்க்கை..!

தொட்டியில் மீன்கள் வளர்த்தால் தீய சக்திகள் நுழையாதாம்!..

12 Sep, 2017

தொட்டியில் மீன்கள் வளர்த்தால் தீய சக்திகள் நுழையாதாம்!..

ஆவிகளை பற்றி சில தகவல்கள்

12 Sep, 2017

ஆவிகளை பற்றி சில தகவல்கள்

ஆவிகள் ?

12 Sep, 2017

ஆவிகள் ?

மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கும்

12 Sep, 2017

மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டு நடக்கும்

உலகத்தில் உள்ள அமானுஷ்யம் நிறைந்த சில கல்லறைகள்!

12 Sep, 2017

உலகத்தில் உள்ள அமானுஷ்யம் நிறைந்த சில கல்லறைகள்!

அமானுஷ்யம் உண்மை - ஸ்ரீகாந்த் ஒப்புதல்

12 Sep, 2017

அமானுஷ்யம் உண்மை - ஸ்ரீகாந்த் ஒப்புதல்

உடல்களை விழுங்கிய பேய்மரம்!

12 Sep, 2017

உடல்களை விழுங்கிய பேய்மரம்!

சித்தர்கள் ரகசியம்

12 Sep, 2017

சித்தர்கள் ரகசியம்