அமானுஷ்யம் செய்திகள்

ஆவிகள் எப்படி ஏன் பூமிக்கு வருகின்றன என்பதைப் பற்றி பார்போம்

15 Feb, 2018

ஆவிகள் எப்படி ஏன் பூமிக்கு வருகின்றன என்பதைப் பற்றி பார்போம்

நூற்றுக்கணக்கான நாய்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட விநோத பாலம்ஸ காரணம் என்ன?

29 Jan, 2018

நூற்றுக்கணக்கான நாய்கள் தற்கொலை செய்துகொண்ட விநோத பாலம்ஸ காரணம் என்ன?

ஆவிகளுடன் பேசுவது ஓர் ஆய்வு

25 Jan, 2018

ஆவிகளுடன் பேசுவது ஓர் ஆய்வு

ஆவிகளுடன் பேச அடிப்படைத் தகுதிகள்

25 Jan, 2018

ஆவிகளுடன் பேச அடிப்படைத் தகுதிகள்

ஆவிகள் இறந்துபோனவரின் உடலை அடக்கம் செய்யும் வரை அருகில் நின்று கேட்கும் குணம் உண்டு

31 Dec, 2017

அருகில் நின்று கேட்கும் குணம் உண்டு

அமானுஷ்ய அனுபவங்கள்

08 Dec, 2017

அமானுஷ்ய அனுபவங்கள்

இங்கு இடம்பெற்ற ஒரு ஆச்சரியமான அமானுஷ்யமான கதை கண்டி நகரில்

23 Nov, 2017

இங்கு இடம்பெற்ற ஒரு ஆச்சரியமான அமானுஷ்யமான கதை கண்டி நகரில்

பிள்ளைகள் பிணமாக தொங்கும் பேய் தீவு – உண்மைச் சம்பவம்

23 Nov, 2017

பிள்ளைகள் பிணமாக தொங்கும் பேய் தீவு – உண்மைச் சம்பவம்

நாகப்பட்டின அமானுஷ்யம்

11 Nov, 2017

அமானுஷ்யம்

அமானுஷ்யமும் மர்மமும்

07 Nov, 2017

மரணத்துக்குப் பின் என்ன? : கருட புராணம்

07 Nov, 2017

மரணத்தின் பின்.

07 Nov, 2017

ஆவியை பாருங்கா VIDEO

03 Nov, 2017

கண்ணில் சிக்குமா அமானுஷ்ய ஆவி...

02 Nov, 2017

அமானுஷ்ய ஆன்மாக்கள் உலாவும் ரயில் நிலையங்கள்

25 Oct, 2017

பேய்கள் உலாவும் பிரமாண்ட கப்பல்!

25 Oct, 2017

உண்மையில் மனிதர்கள் வாழும் இடத்தில் பேய்கள் குடியிருக்குமா?

25 Oct, 2017

பேய்கள் நடமாடும் அமானுஷ்ய கோட்டை – உள்ளே சென்றால் மரணம் நிச்சயமாம் -

20 Oct, 2017

பெண் பேய்களின் கூடாரமாக மாறிய கிராமம்:

14 Oct, 2017

ஏவல் பில்லி சூன்ய வகைகள்

12 Oct, 2017

பள்ளிக்குள் பேய்! VIDEO

08 Oct, 2017

பிரமிடுகளின் துஷ்ட சக்திகள் மர்மங்கள்

07 Oct, 2017

ஒரு அமானுஷ்ய சக்தி அனுபவம்

07 Oct, 2017

பேய் கதையின் உண்மை சம்பவம்

01 Oct, 2017

எனக்கு நேர்ந்த சில அமானுஷ்ய அனுபவங்களைப் பற்றிய பகிர்வுதான் இது

01 Oct, 2017

Kalpana Chawla Reborn in India VIDEO

28 Sep, 2017

மர்ம மனிதர்களைப் பற்றி காண்போம்.

28 Sep, 2017

பிணங்கள் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுந்த சம்பவம்

27 Sep, 2017

அமானுஷ்ய ரகசிய உண்மைகள்

27 Sep, 2017

இங்கிலாந்தின் பழமையான வீட்டில் “பேய்”- அமானுஷ்ய ஆய்வாளார் கண்டுபிடிப்பு!

27 Sep, 2017