அமானுஷ்யம் செய்திகள்

பேய் அருகில் இருப்பதற்கான ஆறு அறிகுறிகள்!

01 Jan, 2019

பேய் அருகில் இருப்பதற்கான ஆறு அறிகுறிகள்!

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உங்களுக்கு முன்ஜென்மம் இருந்துள்ளது என்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்

23 Dec, 2018

இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் உங்களுக்கு முன்ஜென்மம் இருந்துள்ளது என்று அறிந்துகொள்ளுங்கள்

கொல்லப்பட்டவர்களின் ஆவி உலா..

12 Dec, 2018

கொல்லப்பட்டவர்களின் ஆவி உலா..

அமானுஷ் ஆன்மிகம்

05 Dec, 2018

அமானுஷ்ய ஆன்மிகம்

பேய் கப்பல்!

05 Dec, 2018

பேய் கப்பல்!

அமானுஷ்ய மலை

05 Dec, 2018

அமானுஷ்ய மலை

 ஆவி அறிவியல்

28 Nov, 2018

 ஆவி அறிவியல்

ஆவிகள் குறித்து வெளிவந்த  தகவல்கள்

16 Nov, 2018

ஆவிகள் குறித்து வெளிவந்த  தகவல்கள்

உலவும் ஆவிகள்

29 Oct, 2018

உலவும் ஆவிகள்

ஆவிகளாக மாறும் வாய்ப்பு உடையவர்கள் யார்?

29 Oct, 2018

ஆவிகளாக மாறும் வாய்ப்பு உடையவர்கள் யார்?

ஆவிகள் திரியும் இந்தியாவின் சுற்றுலாத்தலங்கள் VIDEO

29 Oct, 2018

ஆவிகள் திரியும் இந்தியாவின் சுற்றுலாத்தலங்கள்

இறந்தவர் உடலில் இருந்து ஆவி வெளியேறும் வீடியோ

29 Oct, 2018

இறந்தவர் உடலில் இருந்து ஆவி வெளியேறும் வீடியோ

                      மனிதர்க்கும் ஆவிகளுக்கும் !!

16 Sep, 2018

                      மனிதர்க்கும் ஆவிகளுக்கும் !!

ஆவிகள் (APPARATIONS) - பகுதி A

16 Sep, 2018

ஆவிகள் (APPARATIONS) - பகுதி A

சாத் சாத்தானின் நேரம் )

16 Sep, 2018

சாத்தானின் நேரம் (Devils hour)

ஆவிகள் - APPARATIONS (AMITYVILLE HORROR)

16 Sep, 2018

ஆவிகள் - APPARATIONS (AMITYVILLE HORROR)

பலவீனமானவர்கள் இதை வாசிப்பதை தவிர்க்கவும்

16 Sep, 2018

பலவீனமானவர்கள் இதை வாசிப்பதை தவிர்க்கவும்

அகத்தியர் அருளிய பேய் விரட்டும் மந்திரம் !

03 Jul, 2018

பேய் விரட்டும் மந்திரம் !

யாழ் இளவாளையில் இரத்தம் குடிக்கும் பேய்

11 Jun, 2018

யாழ் இளவாளையில் இரத்தம் குடிக்கும் பேய்

இந்தியாவில் பேய்கள் நடமாட்டம் நிறைந்த 7 ஹோட்டல்கள் VIDEO

29 May, 2018

இந்தியாவில் பேய்கள் நடமாட்டம் நிறைந்த 7 ஹோட்டல்கள் VIDEO

அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த இந்திய சுற்றுலா தளங்கள்

29 May, 2018

அமானுஷ்யங்கள் நிறைந்த இந்திய சுற்றுலா தளங்கள்

நாம் தூங்கியபின் ஆன்மா மட்டும் வெளியேபோய் ஊர்சுற்றுமாம்? VIDEO

18 May, 2018

நாம் தூங்கியபின் ஆன்மா மட்டும் வெளியேபோய் ஊர்சுற்றுமாம்... எங்க போகும் தெரியுமா?

ஆவிகள் பற்றி சில சுவாரசியமான தகவல்கள்!

11 May, 2018

ஆவிகள் பற்றி சில சுவாரசியமான தகவல்கள்!

”666″ சாத்தானின் எண்ணா?

11 May, 2018

”666″ சாத்தானின் எண்ணா?

ஏன் முற்பிறவி நினைவு வருவதில்லை? முன்ஜென்மம் உண்மையா?

08 May, 2018

ஏன் முற்பிறவி நினைவு வருவதில்லை? முன்ஜென்மம் உண்மையா?

உங்கள் வீட்டில் தீய சக்தியா?

22 Apr, 2018

உங்கள் வீட்டில் தீய சக்தியா?

நடுக்காட்டில் நடந்தது என்ன.? -ஒரு அமானுஷ்ய திகில் ரிப்போர்ட்

15 Apr, 2018

நடுக்காட்டில் நடந்தது என்ன.? -ஒரு அமானுஷ்ய திகில் ரிப்போர்ட்

மரணத் தூதுவன் – அமானுஷ்யப் பூனை

15 Apr, 2018

மரணத் தூதுவன் – அமானுஷ்யப் பூனை

இலங்கையில் பாடகருக்கு நடந்த திகில் சம்பவம்

02 Apr, 2018

இலங்கையில் பாடகருக்கு நடந்த திகில் சம்பவம்

பேய்கள் எப்படி ஏமாற்றுகின்றன

15 Feb, 2018

பேய்கள் எப்படி ஏமாற்றுகின்றன