இலங்கை முதல் தாய்லாந்து வரை.. பெயர்களை மாற்றிக்கொண்ட உலகின் 7 நாடுகளைப் பற்றித் தெரியுமா?

06 Sep,2023
 

 
பெயர்களை மாற்றிய நாடுகளின் சில குறிப்பிடத்தக்க உதாரணங்களையும், இந்த மாற்றங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணங்களையும் பார்ப்போம்
நரேந்திர  தலைமையிலான நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத் தொடரில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வப் பெயரை "இந்தியா" என்பதிலிருந்து வெறுமனே "பாரத்" என்று மாற்றும் திட்டம் உள்ளது போன்ற செய்திகள் வந்தவண்ணம் இருக்கின்றன.  இந்நிலையில் வரலாற்றில் பெயர்களை மாற்றிய நாடுகளை பற்றி பார்ப்போம்.
நரேந்திர தலைமையிலான நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத் தொடரில், இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வப் பெயரை "இந்தியா" என்பதிலிருந்து வெறுமனே "பாரத்" என்று மாற்றும் திட்டம் உள்ளது போன்ற செய்திகள் வந்தவண்ணம் இருக்கின்றன.  இந்நிலையில் வரலாற்றில் பெயர்களை மாற்றிய நாடுகளை பற்றி பார்ப்போம்.
 
 
ஒரு நாட்டின் பெயரை மாற்றுவது அதன் அடையாளம், இறையாண்மை அல்லது வரலாற்றுக் கதைகளில் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிக்கும். இந்தக் கட்டுரையில், பெயர்களை மாற்றிய நாடுகளின் சில குறிப்பிடத்தக்க உதாரணங்களையும், இந்த மாற்றங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணங்களையும் ஆராய்வோம்.
ஒரு நாட்டின் பெயரை மாற்றுவது அதன் அடையாளம், இறையாண்மை அல்லது வரலாற்றுக் கதைகளில் ஒரு மாற்றத்தைக் குறிக்கும். இந்தக் கட்டுரையில், பெயர்களை மாற்றிய நாடுகளின் சில குறிப்பிடத்தக்க உதாரணங்களையும், இந்த மாற்றங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள காரணங்களையும் ஆராய்வோம்.
 
,"மாசிடோனியா" என்ற பெயரைப் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து கிரேக்கத்துடன் இருந்த  நீண்டகால சர்ச்சை 2019 இல் தீர்ந்தபிறகு இது தனது பெயரை மாற்றிக்கொண்டது. கிரேக்கத்திலும் அந்த பெயரில் ஒரு பிராந்தியம் இருப்பதால் தான் இந்த பஞ்சாயத்து. இது வடக்கு மாசிடோனியாவின் நேட்டோ உறுப்பினர் மற்றும் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கு வழி வகுத்தது.
மாசிடோனியா குடியரசு டூ வட மாசிடோனியா: "மாசிடோனியா" என்ற பெயரைப் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து கிரேக்கத்துடன் இருந்த  நீண்டகால சர்ச்சை 2019 இல் தீர்ந்தபிறகு இது தனது பெயரை மாற்றிக்கொண்டது. கிரேக்கத்திலும் அந்த பெயரில் ஒரு பிராந்தியம் இருப்பதால் தான் இந்த பஞ்சாயத்து. இது வடக்கு மாசிடோனியாவின் நேட்டோ உறுப்பினர் மற்றும் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான உறவுகளை மேம்படுத்துவதற்கு வழி வகுத்தது.
 1972 ஆம் ஆண்டில், சிலோன் தீவு தேசம் அதன் பெயரை சிங்கள மொழியில் வேரூன்றிய "ஒளிரும் நிலம்" என்று பொருள்படும் 'இலங்கை' என்ற பெயருக்கு மாற்றிக்கொண்டது. இந்த மாற்றம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் அதன் காலனித்துவ கடந்த காலத்துடன் தொடர்புகளை குறைத்து நாட்டின் பன்முக கலாச்சார அடையாளத்தை பிரதிபலிப்பக்கிறது
சிலோன் டூ இலங்கை: 1972 ஆம் ஆண்டில், சிலோன் தீவு தேசம் அதன் பெயரை சிங்கள மொழியில் வேரூன்றிய "ஒளிரும் நிலம்" என்று பொருள்படும் 'இலங்கை' என்ற பெயருக்கு மாற்றிக்கொண்டது. இந்த மாற்றம் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் அதன் காலனித்துவ கடந்த காலத்துடன் தொடர்புகளை குறைத்து நாட்டின் பன்முக கலாச்சார அடையாளத்தை பிரதிபலிப்பக்கிறது
,பர்மா என்று அழைக்கப்படும் நமக்கு அருகில் உள்ள தென்கிழக்கு ஆசிய நாடு 1989 இல் ஆளும் இராணுவ ஆட்சியால் மியான்மர் என மறுபெயரிடப்பட்டது. இந்த மாற்றம் சர்வதேச சர்ச்சையையும் எதிர்ப்பையும் சந்தித்தது, ஏனெனில் இது இராணுவ ஆட்சி அதிகாரத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கும் முயற்சியாக அது கருதப்பட்டது. மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் ஜனநாயக மாற்றம் இல்லாததால் அமெரிக்கா உட்பட சில நாடுகள் அந்நாட்டை பர்மா என்று தொடர்ந்து குறிப்பிடுகின்றன.
பர்மா டூ மியான்மர்: பர்மா என்று அழைக்கப்படும் நமக்கு அருகில் உள்ள தென்கிழக்கு ஆசிய நாடு 1989 இல் ஆளும் இராணுவ ஆட்சியால் மியான்மர் என மறுபெயரிடப்பட்டது. இந்த மாற்றம் சர்வதேச சர்ச்சையையும் எதிர்ப்பையும் சந்தித்தது, ஏனெனில் இது இராணுவ ஆட்சி அதிகாரத்தை சட்டப்பூர்வமாக்கும் முயற்சியாக அது கருதப்பட்டது. மனித உரிமை மீறல்கள் மற்றும் ஜனநாயக மாற்றம் இல்லாததால் அமெரிக்கா உட்பட சில நாடுகள் அந்நாட்டை பர்மா என்று தொடர்ந்து குறிப்பிடுகின்றன.
 
, 1997 ஆம் ஆண்டில், தொடர்ச்சியான அரசியல் எழுச்சிகள் மற்றும் மோதல்களுக்குப் பிறகு ஜைர் அதன் பெயரை காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு (டிஆர் காங்கோ) என்று மாற்றியது. மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக சர்வாதிகாரியாக ஆட்சி செய்த மொபுடு செசே செகோவின் சர்வாதிகார ஆட்சியிலிருந்து நாட்டை  விலக்க இந்த மாற்றம் முயன்றது.
ஜைர் டூ காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு: 1997 ஆம் ஆண்டில், தொடர்ச்சியான அரசியல் எழுச்சிகள் மற்றும் மோதல்களுக்குப் பிறகு ஜைர் அதன் பெயரை காங்கோ ஜனநாயகக் குடியரசு (டிஆர் காங்கோ) என்று மாற்றியது. மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக சர்வாதிகாரியாக ஆட்சி செய்த மொபுடு செசே செகோவின் சர்வாதிகார ஆட்சியிலிருந்து நாட்டை  விலக்க இந்த மாற்றம் முயன்றது.
,தாய்லாந்து அதன் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக 1939 இல் மாற்றும் வரை சியாம் என்று அறியப்பட்டது. இந்த மாற்றம் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் மேற்கத்திய காலனித்துவ செல்வாக்கை எதிர்கொண்டு தேசத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் அடையாளத்தை வலியுறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. "தாய்லாந்து" என்பதற்கு "சுதந்திர நாடு" என்று பொருள்.
சியாம் டூ தாய்லாந்து: தாய்லாந்து அதன் பெயரை அதிகாரப்பூர்வமாக 1939 இல் மாற்றும் வரை சியாம் என்று அறியப்பட்டது. இந்த மாற்றம் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் மேற்கத்திய காலனித்துவ செல்வாக்கை எதிர்கொண்டு தேசத்தின் ஒற்றுமை மற்றும் அடையாளத்தை வலியுறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது. "தாய்லாந்து" என்பதற்கு "சுதந்திர நாடு" என்று பொருள்.
 இல் செக்கோஸ்லோவாக்கியா பிரிவு  இரண்டு தனி நாடுகளை உருவாக்க வழிவகுத்தது.செக் குடியரசு மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா.  கம்யூனிச ஆட்சியின் முடிவைத் தொடர்ந்து, செக் மற்றும் ஸ்லோவாக் ஆகிய இரு இனக்குழுக்களிடையே  சுயாட்சி மற்றும் சுயநிர்ணய உரிமைக்கான விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது.
செக்கோஸ்லோவாக்கியா டூ  செக் குடியரசு மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா: 1993 இல் செக்கோஸ்லோவாக்கியா பிரிவு  இரண்டு தனி நாடுகளை உருவாக்க வழிவகுத்தது.செக் குடியரசு மற்றும் ஸ்லோவாக்கியா.  கம்யூனிச ஆட்சியின் முடிவைத் தொடர்ந்து, செக் மற்றும் ஸ்லோவாக் ஆகிய இரு இனக்குழுக்களிடையே  சுயாட்சி மற்றும் சுயநிர்ணய உரிமைக்கான விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அமைந்தது.
 ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியா- பாகிஸ்தானை பிரிக்கும்போது வங்காளத்தை ஒட்டி கிழக்கு பாகிஸ்தானை உருவாக்கியது. 1971 இல் கிழக்கு பாகிஸ்தான் ஒரு கொடூரமான போரைத் தொடர்ந்து மேற்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றது. இதன் விளைவாக வங்கதேசம் என்ற புதிய நாடு உருவானது. பங்களாதேஷ் விடுதலைப் போரின் முடிவைக் குறித்தது.
கிழக்கு பாகிஸ்தான் டூ வங்காளதேசம்: ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியா- பாகிஸ்தானை பிரிக்கும்போது வங்காளத்தை ஒட்டி கிழக்கு பாகிஸ்தானை உருவாக்கியது. 1971 இல் கிழக்கு பாகிஸ்தான் ஒரு கொடூரமான போரைத் தொடர்ந்து மேற்கு பாகிஸ்தானில் இருந்து சுதந்திரம் பெற்றது. இதன் விளைவாக வங்கதேசம் என்ற புதிய நாடு உருவானது. பங்களாதேஷ் விடுதலைப் போரின் முடிவைக் குறித்தது.Share this:

Danmark to colombo

india

india

india

danmark

india

india

இன்றைய விளம்பரம் SRI LANKA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

v

.

india

Tamilnews.cc-facebook

HOLY LAND //2019-20

HolylandTour Package 2019/20 cont/ 0091 9884849794

NAER CAR RENTAL SERVICES

Andaman Package

side

Temple Tours

Forex 9884849794

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved
mus escort bayan
ordu escort bayan
siirt escort bayan
tunceli escort bayan
bayburt escort bayan
sirnak escort bayan
ardahan escort bayan
igdir escort bayan
kilis escort bayan
osmaniye escort bayan
van escort
balikesir escort
kibris escort
escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
bursa escort
konya escort
afyon escort
Design and development by: Gatedon Technologies