துயர் பகிர்வோம்

பெயர் : Nesamaler denmark

பிறந்த நாள் : 28 feb 1939

இறந்த நாள் : 08 jun2024

பிறந்த இடம் : Meesalai

இறந்த இடம் : Horsane

தொடர்புக்கு : 1

he funeral for our beloved mother/mother-in-law/grandmother and great-grandmother will be held 12-06-2024, from 10:00 AM to 12:00 PM. 
Address: Silkeborgvej 40, 8700 Horsens, Denmark
All who wish to say goodbye and honor her memory are welcome to attend.
______________________________________________
Vi afholder bisலூttelsen for vores kலூre mor/svigermor/farmor/mormor/oldemor den 12. juni 2024 kl. 10.00 til 12.00. 
Adresse: Silkeborgvej 40, 8700 Horsens, Danmark 
Alle, der ல்nsker at tage afsked og mindes hende, er velkomne.
 

© tamilnews.cc. All right reserved
mus escort bayan
ordu escort bayan
siirt escort bayan
tunceli escort bayan
bayburt escort bayan
sirnak escort bayan
ardahan escort bayan
igdir escort bayan
kilis escort bayan
osmaniye escort bayan
van escort
balikesir escort
kibris escort
escort
antalya escort
antalya escort
antalya escort
bursa escort
konya escort
afyon escort
Design and development by: Gatedon Technologies