ஜோதிட பலன்கள்

23 செப்டம்பர் 2017 தின பலன்

22 Sep, 2017

22 செப்டம்பர் 2017 தின பலன்

21 Sep, 2017

21 செப்டம்பர் 2017 தின பலன்

20 Sep, 2017

ராசி மந்திரங்கள்!

14 Sep, 2017

ராசி மந்திரங்கள்!

தமிழ் மாத ஜோதிடம்  செப்டம்பர் 16-ந்தேதி வரை

14 Sep, 2017

தமிழ் மாத ஜோதிடம்  செப்டம்பர் 16-ந்தேதி வரை

ஆண்டு பலன் - 2017

14 Sep, 2017

ஆண்டு பலன் - 2017

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

14 Sep, 2017

சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

குரு பெயர்ச்சி! 12 இராசிகளுக்குமான பலா பலன்கள் ஒரே பார்வையில்

05 Sep, 2017

குரு பெயர்ச்சி! 12 இராசிகளுக்குமான பலா பலன்கள் ஒரே பார்வையில்

பஞ்சபூத தியானம் குறித்த தகவல்

05 Sep, 2017

பஞ்சபூத தியானம் குறித்த தகவல்

மகரம் - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்

05 Sep, 2017

மகரம் - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்

விருச்சிகம் - 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்

05 Sep, 2017

விருச்சிகம் - 2017 ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்