ஆன்மிகம்

அபூர்வ கோயில்

07 Sep, 2017

அபூர்வ கோயில்

காரகம் யோகம் தோஷம்

05 Sep, 2017

குரு என்ற சொல்லிற்கு அறியாமையை அகற்றுகிறவர் என்று பொருள். ஜோதிட சாஸ்திரத்தின்படி வியாழன் என்றும், பிரகஸ்பதி என்றும் அழைப்பர். தேவர்களின் அரசனாக…

144 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காவிரி மகா புஷ்கரம் விழா

05 Sep, 2017

புஷ்கரம் நதிகளுக்கு உரிய விழா. புஷ்கரம் என்றால் தீர்த்த குரு, ஆதி குரு என்று பொருள். புஷ்கரத் திருவிழா ஆண்டுதோறும் குரு பகவான் ஒரு ராசியிலிருந்து…

ஞானப் பரிபூரண பரிமுகன்

05 Sep, 2017

ஒரு பிரளயம் முடிந்த பின் திருமால் ஆலிலை மேல் பாலகனாய் யோக நித்திரையில் ஆழ்ந்திருந்தார். பிறகு விழித்தெழுந்த அவர் தன் நாபிக்கமலத்திலிருந்து நான்முகனைப்…