திருகோணமலை மாவட்டம் திருகோணமலை தொகுதி தமிழரசுக் கட்சி வசம்2020 பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் உடனுக்குடன்.

06 Aug,2020
 

 
 
 
 
திருகோணமலை மாவட்டம் திருகோணமலை தொகுதி
 
தமிழரசுக் கட்சி 23008
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 18063
பொது ஜன பெரமுன 16794
ஈ.பி.டி.பி. 2522
தமிழ்க் காங்கிரஸ் 1225
ஐ.தே.க. 556
 
2020 பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் உடனுக்குடன்..
 
இரத்தினபுரி மாவட்டம் – கொலன்னாவை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 76144
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 19314
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 4857
எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி- 1895
 
நுவரெலியா மாவட்டம் – வலப்பனை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 34919
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 18556
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1568
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 1360
 
களுத்துறை மாவட்டம் – அகலவத்தை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 48038
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17504
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2408
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1401
 
நுவரெலியா மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 11751
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 3682
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 720
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 671
 
இரத்தினபுரி மாவட்டம் – நிவித்திகல
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52145
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 20066
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1437
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1186
07:56 PM
 
அநுராதபுரம் மாவட்டம் – மிகிந்தலை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 30552
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 11576
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2127
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 810
07:55 PM
 
புத்தளம் மாவட்டம் – வென்னப்புவ
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 42409
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 15307
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2384
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 984
07:44 PM
 
இரத்தினபுரி மாவட்டம் – இரத்தினபுரி
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 63673
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 21116
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2624
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1967
 
பதுளை மாவட்டம் – பசறை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 25854
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 16654
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 750
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 660
07:41 PM
 
நுவரெலியா மாவட்டம் – ஹங்குராங்கெத்த
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 29869
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 12949
ஸ்ரீஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 2394
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 1813
 
நுவரெலியா மாவட்டம் – கொத்மலை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 31822
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 18599
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1936
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 901
07:31 PM
 
களுத்துறை மாவட்டம் – களுத்துறை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52344
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 18582
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 5111
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 2251
07:30 PM
 
பதுளை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 28228
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 6611
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3021
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1092
07:29 PM
 
இரத்தினபுரி மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 21921
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி- 4515
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1792
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி௱ 754
07:28 PM
 
பொலன்னறுவை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 13627
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி- 2518
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி- 823
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 602
 
 
 
திருகோணமலை மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 6767
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 3884
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 2337
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 325
 
 
கொழும்பு மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 23784
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 5512
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2801
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1062
 
 
பதுளை மாவட்டம் – மஹியங்கனை
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 45297
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 19624
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 3384
எங்கள் மக்கள் சக்தி கட்சி – 2258
 
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் – கல்குடா
 
தமிழ் மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் – 20622
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 17312
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 15394
ஸ்ரீ லங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்- 12064
 
 
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் – உடுப்பிட்டி
 
ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக்கட்சி – 6214
தமிழ்‌ மக்கள்‌ தேசிய கூட்டணி – 4457
இலங்கை தமிழரசு கட்சி – 3868
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் – 3292
 
 
களுத்துறை மாவட்டம் – பாணந்துறை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 52533
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 21416
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 5344
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1967
 
 
அநுராதபுரம் மாவட்டம் – தபால் வாக்குகள்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 36226
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 9184
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி- 3768
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1636
 
 
பதுளை மாவட்டம் – ஹப்புத்தளை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 27367
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17027
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 1235
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 724
 
 
காலி மாவட்டம்
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 430334
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 115456
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 29963
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 18968
 
 
பதுளை மாவட்டம் – பண்டாரவளை
 
ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன – 38673
ஐக்கிய மக்கள்‌ சக்தி – 17795
தேசிய மக்கள்‌ சக்தி – 2863
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி – 1182
யாழ் மாவட்டத்தின் முக்கிய தேர்தல் தொகுதிகளின் முடிவுகள் வெளியாகின! 
 
 
இதன்படி, யாழ்ப்பாணம் - யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 7634
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 5545
 
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் - 4642
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி - 1469
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 1312
 
பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 33886
 
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 25165
 
செல்லுபடியான வாக்குகள் - 23136
 
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2029
 
யாழ்ப்பாணம் - ஊர்காவற்துறை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 6369
 
இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 4412
 
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் - 1376
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி - 1077
 
பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 22811
 
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 16943
 
செல்லுபடியான வாக்குகள் - 15311
 
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 1632
 
யாழ்ப்பாணம் - சாவகச்சேரி தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு - 8,931
 
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி - 5,847
 
இலங்கைத் தமிழ் அரசுக் கட்சி - 4,772
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 3,331
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி - 5,277
 
யாழ்ப்பாணம் - காங்கேசன்துறை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு - 6,849
 
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி - 4,645
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 4,185
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 2,114
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி - 5,560
 
யாழ்ப்பாணம் - கோப்பாய் தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு - 9,365
 
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி - 5,672
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 4,353
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி - 7,188
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 3,549
 
யாழ்ப்பாணம் - நல்லூர் தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி - 8,423
 
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி - 8,386
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 3988
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 3361
 
யாழ்ப்பாணம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 9,024
 
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் - 5,610
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திக் கட்சி - 4,556
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 4,076
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 2,463
 
பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 48,611
 
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 34,196
 
செல்லுபடியான வாக்குகள் - 30,888
 
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 3,308
 
யாழ்ப்பாணம் - பருத்தித்துறை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 5,803
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திக் கட்சி - 4,700
 
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் - 4,158
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 3,382
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 2,986
 
பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 37,105
 
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 25,844
 
செல்லுபடியான வாக்குகள் - 23,607
 
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 2,237
 
யாழ்ப்பாணம் - வட்டுக்கோட்டை தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
இலங்கை தமிழரசு கட்சி - 9,024
 
அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் - 5,610
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திக் கட்சி - 4,556
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 4,076
 
தமிழ் மக்கள் தேசியக் கூட்டணி - 2,463
 
பதிவு செய்யப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 48,611
 
அளிக்கப்பட்ட மொத்த வாக்குகள் - 34,196
 
செல்லுபடியான வாக்குகள் - 30,888
 
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் - 3,308
 
யாழ்ப்பாணம் - உடுப்பிட்டி தேர்தல் தொகுதிக்கான முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி - 6,214
 
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி- 4,457
 
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு - 3,868
 
தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி - 3,292
 
ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி - 1,572Share this:
Ayd?n mutlu son Kocaeli mutlu son Tekirda? mutlu son Adana mutlu son Çanakkale mutlu son Kayseri mutlu son Denizli mutlu son Gaziantep mutlu son Sivas mutlu son Sakarya escort Konya escort Elaz?? escort Adana masaj salonlar? Ayd?n masaj salonlar? Kocaeli masaj salonlar? Mu?la masaj salonlar? Yalova masaj salonlar? Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Sakarya escort Konya escort Elaz?? escort Elaz?? mutlu son Malatya mutlu son Tokat mutlu son Çorum mutlu son Yalova mutlu son

Kommende Film DK

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் SRI LANKA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

Hajj Packages 2020

NEAR REJSE. DK 2020

.

DENMARK

Kommende Film danmark

SWEES TRAVELS

Tamilnews.cc-facebook

திருமண அழைப்பிதழ்

Travel News

Tamil Movies

Honeymoon Package

Denmark Kommende Film

HOLY LAND //2019-20

HolylandTour Package 2019/20 cont/ 0091 9884849794

Umrah 2018-2019

INDIAN MANGOES ( exports)

கேர்னிங் எம்.பி. கடை Dk

08.10.2014

NAER CAR RENTAL SERVICES

swees travels

Andaman Package

Aalbo Attractio Asian SuMart dk

side

jothidam

11,600 -D4 3 N Goa Package

North India Rs. 17,000 -09N

09N 10 D Best of Kerala

Wedding Holl in india 9884849794

Kashmir Tour 09N in- 3* Hotel

RANDERS DK 0045 40737632

Maldives Special

SHIRDI SAI BABA DARSHAN

Wildlife of Gujarat

Temple Tours

Srilanka Tour Package 21.500Rs

Forex 9884849794

Free ads

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved
Aydın mutlu son Design and development by: Gatedon Technologies