எகிப்திய,  கனவுகளும் இந்துமத கனவுகளும் அர்த்தங்கள் இதோ

25 Jul,2018
 

 

இந்து மதத்தில் உள்ளது போலவே, கிரேக்க, சுமேரிய, எகிப்திய நாகரீகங்களிலும் கனவுகள் பற்றி நம்பிக்கைகள் உள. இவைகளையும், நான் முன்னரே பல ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளில் குறிப்பிட்ட பல்வேறு துறை விஷயங்களையும் கருத்திற் கொண்டால், நம்முடைய கலாசாரத்தின் தாக்கம் நன்கு புலப்படும். ரிக் வேத காலத்தில், கங்கை, சிந்து, சரஸ்வதி நதி தீரங்களிலிருந்து இந்துக்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்றபோது இக்கருத்துகள் பரவியிருக்க வேண்டும். ஆனால் காஞ்சி பரமாசார்ய சுவாமிகள் (1894-1994), உலகம் முழுதும் ஒரு காலத்தில் சநாதன தர்மமே இருந்தது அதன் எச்ச சொச்சங்களும், மிச்ச மீதிகளும் இன்று உலகம் முழுதும் காணக் கிடக்கின்றன என்று கூறுகிறார். அதுவும் சரியென்றே தோன்றுகிறது.
சில ஒப்பீடுகளை மட்டும் காண்போம்:
1.கனவுகளுக்குப் பொருள் கூறும் ஒரு நூல் 1800 ஆண்டுகளுக்கு முன் கிரேக்க நாட்டில் ஆர்டிமிடோரஸ் என்பவரால் (Five books of the Oneirocriticon by Artemidorous of Daldis , 2nd century CE) எழுதப்பட்டது. அதில் கனவுகளை எதிர்காலம் உரைக்கும் நேரடிக் கனவுகள், விளக்கம் தேவைப்படும் உருவகக் கனவுகள் என்று இரண்டு வகைகளாகப் பிரிக்கிறார். இரண்டாவது வகைக் கனவுகளுக்கு விளக்கம் தேட இப்புத்தகங்கள் உதவும். நாமும் வியாழ பகவான் இயற்றியதாக ஒரு புத்தகம் வைத்துள்ளோம். முன்னரே இதன் விவரங்களைக் கொடுத்துள்ளேன்.
விஷயங்கள் பின்வருமாறு:
1.ஒரு மனிதன் தன் கையாலேயே ஒரு எருதை அடித்துக் கொல்வதாகக் கனவு கண்டால் நல்லது. அவனுடைய எதிரி அழிவான் என்பது இதன் பொருள்.
2.முதலை மாமிசத்தை உண்பதாகக் கனவு காண்பதும் நல்லதே. அதாவது நீங்கள் அதிகாரி போல செயல்படுவீர்கள் என்பது இதன் பொருள்.
3.ஒரு நதியில் மூழ்குவது போலக் கனவு கண்டால் உங்கள் தீமைகள் அழிந்தன என்று பொருள். (நதிகளில் குளித்தால் பாவங்கள் அழியும் என்ற இந்துக்களின் நம்பிக்கையின் தாக்கம் இது).
4.வயதான ஒருவரைப் புதைக்கும் கனவு, வளம் கொழிக்கும், செழிக்கும் என்பதைக் குறிக்கும்
5.உங்கள் முகத்தையே கண்ணாடியில் பார்த்தால் வேறொரு மனைவி வரப்போகிறாள் என்று அர்த்தம்
6.வெள்ளை நிறச் செருப்புகள் அணிவதாகக் கனவு கண்டால் நீங்கள் உலகம் சுற்றும் வாலிபராகப் போகிறீர்கள்.
7.ஒரு பெண்ணுடன் உடலுறவு கொள்வதாகக் கனவு கண்டால் துக்கச் செதி வரும் என்று பொருள்.
8.நாய் கடிப்பதாகக் கனவு கண்டால் நல்லதல்ல. உங்கள் மீது யாரோ ஏவல் பில்லி சூனியம் வைப்பர்.
9.படுக்கை எரிவதாகக் கனவு கண்டால், உங்கள் மனைவியை விரட்டியடிப்பீர்கள் என்று அர்த்தம்.
இவ்வாறு பல விஷயங்களை 3200 ஆண்டுகளுக்கு முன் எகிப்தியர் எழுதி வைத்தனர். பெரும்பாலான கனவு விளக்கங்கள் கணவன்-மனைவி பற்றியே உள்ளன!!
கனவுகளை, “கடவுள் அனுப்பும் செய்திகள்” – என்று எகிப்தியர் நம்பினர். நம்மைத் தொடர்புகொள்ள கடவுள் – கனவுகளைப் பயன்படுத்துவதாக எண்ணினர். மதுரை ஆதீன கர்த்தர் எழுதிய புத்தகத்தில் (இறந்தவர்கள் வாழும் நிலையும் அவர்களுடன் தொடர்புகொள்ளும் முறையும்), வீட்டில் நடக்கப்போகும் விபத்துகள், திருட்டுகள் குறித்து இறந்த ஆவிகள் கனவில் வந்து சொல்லிய செய்திகள் உள்ளன. அவற்றை எகிப்திய நம்பிக்கைகளுடன் ஒப்பிடுவது பொருத்தம்
கோவிலில் தூங்கினால் கடவுள் அனுப்பும் செய்திகள் கிடைக்கும் என்று எகிப்தியர்களும் சுமேரியர்களும் நம்பினர். நமது நாட்டில் தேவார மூவர் கண்ட பல கனவுகள் சிவன் கோவிலில் தூங்குகையில் வந்தன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்துமத அடியார்கள் எல்லோர் கதைகளிலும் கடவுள் பற்றிய கனவுகள் வருவதையும், புத்தர், மஹாவீரர் பிறப்பதற்கு முன்னர் அவர்களுடைய தாயார்கள் கண்ட கனவுகளையும் முன்னரே தந்துள்ளேன்.
சீனர்கள் மட்டும் கனவுகளுக்கு எதிர்மறைப் பொருள் கண்டார்கள். அதவது நீங்கள் இறப்பதாகக் கனவு கண்டால், உங்களுக்கு வாழ்நாள் மிக அதிகம் என்று பொருள்!
கிறிஸ்தவ மத நூலான பைபிளிலும் கனவுகள் பற்றிய பல குறிப்புகள் உண்டு. சாலமன் என்னும் மன்னனுக்கு கனவு மூலம் கடவுள் செய்தி அனுப்புகிறார். எகிப்திய மன்னனுக்கு தீய கனவுகளைக் கடவுள் உண்டாக்குகிறார். நிறைவேறாத ஆசைகள் கனவுகளாக வரும் என்ற பொருளும் உள்ளது
மேரியர்களும் கடவுள் அனுப்பும் செய்திகளே கனவுகள் என்று நம்பினர். லகாஷ் நகர மன்னன் குடியா (குரு தேவ), கடவுளுக்கு ஒரு கோவில் எழுப்பு என்று தனக்குக் கனவில் உத்தரவு வந்ததாக 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன் களிமண் பலகையில் எழுதி வைத்துள்ளார். இந்து மத அடியார்கள் எண்ணற்றவர்களின் கனவில் இப்படி உத்தரவு வந்ததை நாம் அறிவோம். குடியாவுக்கு உத்தரவு கொடுத்த கடவுளும் சிவபெருமானே! அந்தக் கடவுள் பெயர் கிரீசன். சுமேரிய மொழியில் நிங்கிரிசு என்பர். நின் என்றால் திரு என்று பொருள்
உலகின் மிகப் பழைய காவியம் என்று மேலை நாட்டினர் நம்பும் ஜில்காமேஷ் காவியத்தில் அவருக்கு வந்த கனவுகள் பற்றி உள்ளன.
நினவே நகரில் அஷுர் (அசுர) பனிபால் வைத்திருந்த நூலகத்தில் கனவுகள் பற்றிய பல களிமண் பலகைத் துண்டுகள் கிடைத்தன. அதில் மன்னர் தான் கண்ட இஷ்டார் என்னும் தேவதையின் கனவு பற்றி எழுதி இருக்கிறார். கனவுகளுக்குப் பொறுப்பான மாமு என்னும் தேவதைக்கு அவர்கள் கோவிலும் கட்டிவைத்தனர்.
வேத, சுமேரிய, எகிப்திய, கிரேக்க, பைபிள் கனவுகளில் ஒரே அணுகுமுறை இருப்பது ஆய்வுக்குரியது.
 
உங்கள் கனவில் இப்படி வந்ததா? அர்த்தங்கள் இதோ

கனவுகள் என்பவை தூங்கும் நேரத்தில், ஆழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் போது மனம் அல்லது மூளையில் ஏற்படும் நினைவலைகள் ஆகும்.
இரவில் உறங்கும்போது வரும் கனவுகள் பெரும்பாலும் இயல்பானதாகவே இருக்கும். நமது எண்ண ஓட்டங்களைப் பொறுத்து அந்த கனவுகள் அமையும். ஆனால், பகலில் தோன்றும் கனவுகள், நமது மனம் விரும்பும் விடயங்களின் பிரபலிப்பாகவே இருக்கும்.
கனவில் நடந்த நிகழ்வுகள் விழித்தவுடன் சிலருக்கு நினைவில் இருக்கும். சிலருக்கு நினைவில் இருக்காது. ஆனால், கனவின் தொடக்கத்தை யாராலும் சரியாக கூற முடியாது.
இதுபோன்ற கனவுகள் ஏன் தோன்றுகின்றன. இவற்றால் நல்லது அல்லது தீமை நடக்குமா? இந்த கனவுகள் பலிக்குமா என்பது குறித்து இங்கு காண்போம்.
கனவுகளின் வகைகள்
கனவு இரண்டு வகைப்படும். அதில் ஒன்று உடல் மற்றும் மன எண்ணங்களின் அடிப்படையில் தோன்றக்கூடியவை. மற்றொன்று பூர்வ ஜென்ம அல்லது ஆத்மாவின் ஆசைகள் மற்றும் எண்ணங்களை உங்களுடன் இணைக்கக் கூடியவை.
முதல் வகை கனவுகள்
முதல் வகை கனவுகள், உங்களின் உடல் மற்றும் மனம் சார்ந்த நடவடிக்கைகளையும், ஆசைகளையும் எடுத்துரைக்கும்.
இரண்டாம் வகை கனவுகள்
இந்த வகை கனவுகள் பூர்வ ஜென்ம ஆசை, பழி, ஆன்மாவின் லட்சியம் போன்ற எண்ணங்கள் உங்கள் மனதில் ஆழமாக பதிய வைத்து அதனை நிறைவேற்ற துடிக்கும். ஒருவேளை அவை இந்த ஜென்மத்தில் நிறைவேறவில்லை என்றால், அடுத்த ஜென்மத்திற்கு அந்த ஆசைகள் கனவுகளாக கடத்தப்படும்.
அனைத்துவகை கனவுகளையும் ஒரே பதிப்பில் பிரதிபலிக்க இயலாது என்பதால், எழுத்துகளின் அடிப்படையில் கனவில் ஏற்படும் ஒவ்வொரு பொருளுக்குமான அர்த்தத்தை இங்கு காணலாம்.
அதன்படி ஆங்கில எழுத்தான S-யில் தொடங்கக் கூடிய வார்த்தைகள், அதாவது பொருட்களின் பெயர்கள் உங்களது கனவில் தோன்றியிருந்தால், அதற்கான அர்த்தங்கள் என்னவென்று பார்ப்போம்.
பயணம் (Sails)
ஒரு இடத்திற்கு புறப்படுவது அல்லது பயணம் செய்வது போன்ற கனவு தோன்றினால், நீங்கள் பயணம் செய்து முடிக்க வேண்டிய விடயம் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது. அதனை சிறப்பாக செய்து முடிக்கும் ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது என்று அர்த்தம்.
எனவே, உங்களின் வாழ்வில் பயணம் செய்து முடிக்க வேண்டியது ஏதாவது உண்டா என்று நீங்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும்.
மண் (Sand)
உங்கள் கனவில் மண்ணின் பிம்பம் அடிக்கடி தோன்றினால், நீங்கள் நிலைத்தன்மை இன்றி வாழ்ந்து வருகிறீர்கள் என்று பொருள். மேலும், எந்தவித பாதுகாப்பு உணர்வும் உங்களது மனதில் இல்லை என்று பொருள்.
உங்களது சிந்தனை அந்த வகையிலான எண்ணங்களைக் கொண்டிருந்தால், உங்களது கனவில் மண்ணின் பிம்பம் தோன்றும்.
பள்ளி (School)
பள்ளி என்பது பலருக்கும் அடிக்கடி கனவில் தோன்றும் ஒரு விடயமாகும். இதுபோல் பள்ளியின் படங்களோ அல்லது பள்ளி சார்ந்த கனவுகள் உங்களின் மனதில் தோன்றினாலோ, உங்கள் வாழ்வில் கற்றல் இன்னும் முடியவில்லை என்று அர்த்தம்.
நீங்கள் கற்று முடிக்க வேண்டிய பல விடயங்கள் மீதம் உள்ளன என்பதை உணர்த்தவே, பள்ளி சார்ந்த விடயங்கள் உங்களது கனவில் தோன்றுகின்றன.
கத்தரிக்கோல் (Scissors)
கத்தரிக்கோல் உங்கள் கனவில் தோன்றினால், அது குடும்பத்தில் அல்லது உங்களது உறவில் பிளவு ஏற்படுவதை குறிக்கும். அத்துடன் உங்களது தொழில் எந்தவித முன்னேற்றம் ஏற்படாததையும், லாபம் கிடைக்காததையும் குறிக்கும்.
எனவே, கத்திரிக்கோல் உங்களது கனவில் தோன்றினால், நீங்கள் விழிப்படைய வேண்டிய நேரம் இது என்பதை உணர்ந்து, கஷ்டங்களை தடுப்பது எப்பது, அவற்றை சமாளிப்பது எப்படி என்பது குறித்து நன்கு திட்டமிட வேண்டும்.
தேள் (Scorpion) மற்றும் நாகங்கள் (Serpents)
தேளின் உருவங்கள் உங்களது கனவில் தோன்றினால், அது உங்களுடன் இருக்கும் போலியான நண்பர்களை குறிக்கும். அதுவும் உங்களது வாழ்வில் அழிவை ஏற்படுத்த துடிக்கும் துரோகி உங்களுடன் இருக்கிறான் என்பதை அது குறிக்கும். எனவே, கனவில் தேள் தோன்றினால் உடன் பழகும் நண்பர்களிடம் சற்று கவனமாக இருங்கள்.
நாகங்கள் கனவில் தோன்றுவது உங்களது எதிர்காலத்தில் நடக்கப் போகும் அழிவை அல்லது ஏமாற்றங்களை முன்கூட்டியே உணர்த்துவதற்காக என்பதை உணருங்கள்.
தற்கொலை (Suicide)
தற்கொலை செய்வது போன்ற அல்லது தற்கொலை செய்தவர்களை நீங்கள் கனவில் கண்டால், ஏதோ ஒன்று உங்கள் வாழ்க்கையை வலுக்கட்டாயமாகவோ அல்லது உங்களது விருப்பத்திற்கு மாறாகவோ முடிக்க வருகிறது என்று பொருள்.
அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். உதாரணமாக உங்களது பிடிக்காத பெண் மனைவியாக வருவது, பிடிக்காத வேலையில் அமர்வது என்பன போன்று இருக்கலாம்.
வாள் (Sword)
உங்கள் கனவில் வாள் தோன்றினால், உங்களுக்கு புகழ், சமூகத்தில் உயர்வு ஆகியவை கிடைக்கப் போகிறது என்று பொருள். எனவே, வாள் தோன்றினால் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். கடின உழைப்பை வெளிப்படுத்தி, அதற்கான பரிசை அடையுங்கள்.
நீச்சல் (Swimming)
நீச்சல் அடிப்பது போல் உங்கள் கனவில் தோன்றினால், உங்களது வாழ்வில் நடக்கும் போராட்டங்களை குறிக்கும். அல்லது போராட்டம் ஏற்படப் போவதை குறிக்கும். எனவே, நீச்சல் அடிப்பது போல் தோன்றினால், போராட்டத்தை எதிர்கொள்ள உங்களை தயார் நிலையில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
ஆனால், இந்த சோதனைகளைக் கடந்து உங்களுக்கு வெற்றி வந்து சேரும் என்பதை உணர்ந்து, தொடர்ந்து செயல்படுங்கள்
 Share this:

NEAR REJSE. DK

ayngaran.dk

.

DENMARK

Kommende Film danmark

DANMARK TAMIL FILM

SWEES TRAVELS

Tamilnews.cc-facebook

திருமண அழைப்பிதழ்

Travel News

Tamil Movies

Honeymoon Package

Denmark Kommende Film

HOLY LAND /2018/2019

HolylandTour Package 2018 cont/ 0091 9884849794

Umrah 2018-2019

INDIAN MANGOES ( exports)

கிரனைட் கற்கள் மலிவு விற்பனை..Dk

Denmark வீட்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு 25695728

கேர்னிங் எம்.பி. கடை Dk

08.10.2014 புதன் திறப்புவிழா

NAER CAR RENTAL SERVICES

swees travels

தொலைபேசி எண்: 22666542 dk

Andaman Package

Aalbo Attractio Asian SuMart dk

side

jothidam

11,600 -D4 3 N Goa Package

North India Rs. 17,000 -09N

puthandu palan

09N 10 D Best of Kerala

Wedding Holl in india

Kashmir Tour 09N in- 3* Hotel

RANDERS DK 0045 40737632

Maldives Special

SHIRDI SAI BABA DARSHAN

திருமண நல் வாழ்த்துக்கள்

Wildlife of Gujarat

Temple Tours

Srilanka Tour Package 21.500Rs

Forex 9884849794

இணையத்தளங்கள் இணைப்புக்கள்

Free ads

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved Design and development by: Gatedon Technologies