தேவையற்ற‍ முடியை நீக்க. ஷேவிங்கைவிட வேக்சிங்கே சிறந்தது ஏன்? அழகியல் குறிப்புகள்

17 Aug,2014
 

             


தேவையற்ற‍ முடியை நீக்குவ தற்கு ஷேவிங்கை விட வேக்சிங்கே சிறந்தது ஏன்? சில அழகியல் குறிப்புகள்

ஷேவிங் செய்யாமல் வேக் சிங் செய்வதற்கான காரணங் கள்!!!

உடலிலுள்ள முடிகளை நீக்குவதற்கு ஷேவிங் செய்ய வேண்டும் என்பது ஒரு திறமையான

வழிமுறையாக எப்பொழுதும் கருதப் படு வதில்லை. அது உங்களுடைய முடி எவ்வளவு வேகமாக வளருர்ற து, என்பதைப் பொறுத்து நீங்கள் தின மும் ஷேவ் செய்யவோ அல்லது மா ற்றுத் திட்டத்தை செயல்படுத்தவோ வேண்டியிருக்கும்.

ஆனால், உடலிலுள்ள முடிகளை நீக்குவதற்கு வேறொரு மாற்று வழி இருக்கிறது என்பது தான் ஆறு தலான விஷயம். பல்வேறு காரணங்களுக்காகவும், பல்வேறு நபர்களுக்கும் ஷேவிங் கைவிடவேக்சிங் (மெழுகு பயன்படுத்துதல்) தான் சிற ந்த வழிமுறையாக உள்ள து.

வேக்சிங் செய்யும் போது, உங்களை நீங்கள் வெட்டி க் கொள்வதில்லை

ஷேவிங் செய்யும் போது நீங்கள் கூர்மையான பிளேடுகள் மற்றும் கத்திகளைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பது நடைமுறை யில் உள்ள விஷயமாகும். இவற் றைப் பயன்படுத்தும் போது, உங் களுடைய உடலில் சில இடங்க ளில் காயங்கள் ஏற்படுவதை த விர்க்கவும் முடிவதில்லை. அது வும் கழுத்து, கைகளுக்கு அடியி ல் மற்றும் இடுப்பு பகுதிய என பல்வேறு இடங்களில் இவ்வாறா ன வெட்டுக் காயங்கள் ஏற்படும். இப்படிப்பட்ட ஷேவிங் வழிமுறையைப் பயன்படுத்தும்போது உங்க ளுக்கு நீங்களே ஆபத்தை தேடிக் கொள்கிறீர்கள் என்பது உண்மை. ஆனால், வேக்சிங் செய்யும்போ து, இந்த ஆபத்துகளைப் பற்றிய எண்ணமே வராதல்லவா!

நீடித்த பலன்

மெழுகுகளை பயன்படுத்துவ தால், முடிகளை வேரிலிருந்தே நீக்கி விடுவதால், அவை மீண் டும் முளைத்து வளர நீண்ட நா ட்களாகும். ஆனால், நீங்கள் தினமும் ஷேவிங் செய்தால்கூட, இர ண்டு வாரங்களுக்குள் முடி அடர்த்தியாக வளர்ந்து விடுவதை தவி ர்த்திட முடியாது. அதே போல, நீங் கள் தினமும் ஷேவிங் செய்தால் தோலில் ஏற்படக் கூடிய எரிச்சலும் கூட, மெழுகு வேக்சிங் செய்யும் போது வராது என்பது கூடுதல் சிறப்பம்சமாகும்.

முடி மெலிதாக வளரும்

நீங்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முடியை நீக் கும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி வந்தா ல், மெழுகு பயன்படுத்திய இடங்களில் முடி திரும்ப வருவதை அரிதாகவே காண முடியும். ஆனால், இடத்தில் ஷேவிங் செய்யும் போது முடி தொடர்ந்து அடர்த்தி யாக வளரத் துவங்கும். மேலு ம், வேக்சிங் செய்யப்பட்ட இடத் தில் இதற்கு நேரெதிரான வி ளைவாக, முடிகள் மெலிதாக வளரும்.

வலி குறைவு

வேக்சிங் என்று வந்தாலே வலி என்ற வார்த்தை நினைவுக்கு வரும். சூடான மெழுகை உங்களுடை ய தோலின் மேல் போட்டு, அதில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் முடிக ளை பிய்த்து எடுப்பதுதான் வேக்சிங் வழிமு றையாகும். இதை சொல்லும் போதே, இந்த செயலில் அங்கியுள்ள வலி தெரியும். ஆனா ல், மெழுகின் அளவை கொஞ்சம் தாரளமாய் பயன்படுத்தினால், வலியின் அளவை குறைத் திட முடியும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.

மென்மையான சருமம்

இப்போது மாய்ஸ்சுரைஸர்களை கொண்ட மெழுகுகள் விற்கப்படுகின்றன. முடியை நீக் கத் தொடங்கும் முன்னதாக இதை தடவிக் கொண்டால், அந்த பகுதிகள் மென்மையாக விடுகின்றன. எனவே, மாய்ஸ்சுரைஸர்களை மெழுகில் சேர்த்து தடவுவதன்மூலம் அந்த பகுதியிலுள்ள சருமம் மென்மையாகி விடு வதால், முடியை முழுமையாக வெளி யே உருவி எடுத்துவிடமுடியும். இவ்வா று முடிகளை நீக்கிய பின்னர், தோலில் செதில்கள்போல எதுவும் இருப்பதில் லை.

ஷேவிங்கை விட வேகமானது

கைகளுக்கு வாகான இடங்களைத் தவி ர, பிற இடங்களில் ஷேவிங் செய்வது சர்க்கஸ் செய்வது போன்ற கடினமான விஷயமாகும். யார் வேண்டுமானாலும், ஷேவ் செய்ய முடியும் எ ன்றாலும், அதற்கு வாகான நிலையை அறிந்து ஷேவ் செய்வதென்பது பிரம்ம பிரயத்தனம் எடுக்க வேண்டிய நிலையா க இருக்கும். எனவே, இருக்கவே இருக் கிறது வேக்சிங்! பயன்படுத்தி பலனடை யுங்கள்!

நச்சுப்பொருட்களை நீக்குதல்

வேக்சிங் வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி உங்களுடைய கால்களில் உள்ள முடிக ளை நீக்க முயற்சி செய்யும்போது, உங்களுடைய தோலின் சருமத் திற்கும், நிணநீர் பைக்கும் இ டையிலான பகுதி யை முடிக்கா ல்கள் வழியாக நீங்கள் திறக்கிறீ ர்கள். இதனால் அவ்விடங்களில் வறண்ட சூழல் ஏற்படும். இந்த செயல்பாடு நடக்கும் போது திர வங்கள் ஒன்று சேருவதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இவற் றை ஒரு துணியில் துடைத்தி டவும். இந்த பகுதி மீண்டும் மூடிக் கொள்ளும் வரையில், இவ்வாறு நீர் வந்து கொண்டிருக்கும். இந்த நச்சுத் தன்மை வாய்ந்த நீரை வேக்சிங் செய்யும் போது வெளியேற்றிட முடியும்.

சருமத்திற்கு ஏற்ற வேக்சிங்

உங்களுடைய தோல் மிகவும் சென்சிட் டிவ்வானது என்று நினைத்தால், ஷேவிங் செய்வதால் எண்ணற்ற பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். எனினும், வேக்சிங் மு றையில் அலர்ஜிகள் வராமலிக்கக் கூடிய மெழுகுகளை வாங்கிப் பயன்படுத்திட முடியும் தீர்வு உள்ளது. சோயா அல்லது சர்க்கரையை அடிப்படையாக கொண்ட மெழுகுகளை பயன்படுத்துவதன் மூலம் எரிச்சல் வராமல் தவிர்க்க முடியும். மெழு கு தடவப்பட்ட துணிகளை பயன்படுத்து வதன் மூலம், சரியான அளவிற்கு மட்டுமே மெழுகை தடவிக் கொ ள்வதால் எரிச்சலை குறைத்திடவும் முடியும்.

நிரந்தமான முடி நீக்கம்

வேக்சிங் செய்யாமல் நிறுத்துவதற் கு நீண்ட நாட்கள் ஆனாலும், அவற் றை திரும்பத் திரும்ப பயன்படுத்து வதன் மூலம் முடியின் வளர்ச்சி வே கத்தை குறைத்திடமுடியும். வாக்ஸ் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தும் நிலை க்கே நீங்கள் வராவிடினும் கூட, அவற்றை நெடுநாட்களுக்கு பயன் படுத்த அவசியமில்லாத நிலை க ளை உங்களால் அடைந்திட முடி யும். தங்களுடைய அழகை வேகமாக பராமரித்திட விரும்பு ம் ஒவ்வொருவருக்கும், இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

உள்ளே வளரும் முடிகளும், வா க்ஸும்

நீங்கள் ஷேவிங் செய்யும் போது அடியில் உள்ள முடி, அதாவது உங்களுடைய தோலுக்கு அடியில் உள்ள முடிகளையும்கூட நீங்கள் வெட்டி விடுவீர் கள். இதன் மூலம் முடியின் முனை மழுங்கி விடவும், அந்த முடி சுருளாகவோ அல்லது பக்கவாட்டிலோ வளரத் துவங்கி விடும். இதனால் வலியை தரக்கூடிய தொற்றுகளு ம் கூட ஏற்படும். இது போன்ற பிரச்சனைகள் கழுத்து மற்றும் பிகினி பகுதிகளில் ஏற்படும். ஆனால், முடியை வேரிலிருந்தே நீக்கி விடு ம் முறையாக வேக்சிங் உள்ளதால், வேக் சிங் செய்யும் போது இந்த பிரச்சனைகளை எண்ணி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. புதிதாக வளர்ந்த முடியானது மெலிதாகவும் மற்றும் முனையில் சிறியதாகவும் இரு க்கும். எனவே இதனை முடியி ன் மேல் பகுதியில் வைத்து பி டிப்பது சற்றே கடினமான காரி யமாக இருக்கும். இந்த முடிக ளை ஷேவிங்செய்வது சொல்ல முடியாத அனுபவமாகவே இரு க்கும். எனவே, வேக்சிங் பயன் படுத்துங்கள், முழுமையான அழகைப் பெற்று பலனடையுங்கள்!Share this:

Kommende Film DK

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் SRI LANKA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

Hajj Packages 2020

NEAR REJSE. DK 2020

.

DENMARK

Kommende Film danmark

SWEES TRAVELS

Tamilnews.cc-facebook

திருமண அழைப்பிதழ்

Travel News

Tamil Movies

Honeymoon Package

Denmark Kommende Film

HOLY LAND //2019-20

HolylandTour Package 2019/20 cont/ 0091 9884849794

Umrah 2018-2019

INDIAN MANGOES ( exports)

கேர்னிங் எம்.பி. கடை Dk

08.10.2014

NAER CAR RENTAL SERVICES

swees travels

Andaman Package

Aalbo Attractio Asian SuMart dk

side

jothidam

11,600 -D4 3 N Goa Package

North India Rs. 17,000 -09N

09N 10 D Best of Kerala

Wedding Holl in india 9884849794

Kashmir Tour 09N in- 3* Hotel

RANDERS DK 0045 40737632

Maldives Special

SHIRDI SAI BABA DARSHAN

Wildlife of Gujarat

Temple Tours

Srilanka Tour Package 21.500Rs

Forex 9884849794

Free ads

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved Design and development by: Gatedon Technologies