ரஷ்யாவில் விஷ ஊசி போட்டு அடக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகும் எழுந்தவந்த நாய்... ஷாக்கான உரிமையாளர்

16 Oct,2020
 

 
 
 வடக்கு ரஷ்யாவில் ஓல்கா லிஸ்ட்சேவா (39) என்பவர் சாலையில் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்று கொண்டிருக்கையில் சாலை ஓரத்தில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் ஒன்று மிகவும் மெலிந்து நடந்து சென்றதை கண்டுள்ளார். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் ) வடக்கு ரஷ்யாவில் ஓல்கா லிஸ்ட்சேவா (39) என்பவர் சாலையில் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்று கொண்டிருக்கையில் சாலை ஓரத்தில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் ஒன்று மிகவும் மெலிந்து நடந்து சென்றதை கண்டுள்ளார். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
வடக்கு ரஷ்யாவில் ஓல்கா லிஸ்ட்சேவா (39) என்பவர் சாலையில் வாகனத்தை ஓட்டிச் சென்று கொண்டிருக்கையில் சாலை ஓரத்தில் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் ஒன்று மிகவும் மெலிந்து நடந்து சென்றதை கண்டுள்ளார். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
 
 ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த நாயை ஓல்கா தனது காரை நிறுத்தி நாயை காப்பாற்றி அதற்கு உணவளித்துள்ளார்.பின்னர் நாய் மீட்பு சேவை மையத்தில் சேர்த்துள்ளார். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் ) ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த நாயை ஓல்கா தனது காரை நிறுத்தி நாயை காப்பாற்றி அதற்கு உணவளித்துள்ளார்.பின்னர் நாய் மீட்பு சேவை மையத்தில் சேர்த்துள்ளார். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
ரோட்டில் நடந்து கொண்டிருந்த நாயை ஓல்கா தனது காரை நிறுத்தி நாயை காப்பாற்றி அதற்கு உணவளித்துள்ளார்.பின்னர் நாய் மீட்பு சேவை மையத்தில் சேர்த்துள்ளார். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
 
 நாயின் உரிமையாளரை கண்டறிய மையத்தில் இருந்து விளம்பரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நாயின் புகைப்படங்களை வெளியிட அதன் உரிமையாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் ) நாயின் உரிமையாளரை கண்டறிய மையத்தில் இருந்து விளம்பரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நாயின் புகைப்படங்களை வெளியிட அதன் உரிமையாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
நாயின் உரிமையாளரை கண்டறிய மையத்தில் இருந்து விளம்பரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் நாயின் புகைப்படங்களை வெளியிட அதன் உரிமையாளர்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
 
 நாயை காண வந்த அதன் உரிமையாளர்கள் அது எங்கள் கிரியுஷா (நாயின் பெயர்). தான். அவளுக்கு உடல் நலம் சரி இல்லை. வயதாகி விட்டது. ஆரோக்கியமற்றதாக இருந்ததனால் கொலை செய்ய முடிவு செய்து விஷ ஊசி போடப்பட்டு பின்னர் மண்ணில் புதைத்து விட்டோம் என கூறியுள்ளனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் ) நாயை காண வந்த அதன் உரிமையாளர்கள் அது எங்கள் கிரியுஷா (நாயின் பெயர்). தான். அவளுக்கு உடல் நலம் சரி இல்லை. வயதாகி விட்டது. ஆரோக்கியமற்றதாக இருந்ததனால் கொலை செய்ய முடிவு செய்து விஷ ஊசி போடப்பட்டு பின்னர் மண்ணில் புதைத்து விட்டோம் என கூறியுள்ளனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
நாயை காண வந்த அதன் உரிமையாளர்கள் அது எங்கள் கிரியுஷா (நாயின் பெயர்). தான். அவளுக்கு உடல் நலம் சரி இல்லை. வயதாகி விட்டது. ஆரோக்கியமற்றதாக இருந்ததனால் கொலை செய்ய முடிவு செய்து விஷ ஊசி போடப்பட்டு பின்னர் மண்ணில் புதைத்து விட்டோம் என கூறியுள்ளனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
 
 அவரைக் கொல்லும் நோக்கில் விஷ மருந்து செலுத்தியதாக அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும் ஊசி போடுவதற்க்காக நாயின் காலில் சிறு பகுதி முடிகளை அகற்றியாகவும் கூறியுள்ளனர். பின்னர் நாயை உக்தா-சிக்திவ்கர் நெடுஞ்சாலைக்கு அருகிலுள்ள தொலைதூர இடத்தில் அடக்கம் செய்ததாகவும் கூறியுள்ளனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் ) அவரைக் கொல்லும் நோக்கில் விஷ மருந்து செலுத்தியதாக அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும் ஊசி போடுவதற்க்காக நாயின் காலில் சிறு பகுதி முடிகளை அகற்றியாகவும் கூறியுள்ளனர். பின்னர் நாயை உக்தா-சிக்திவ்கர் நெடுஞ்சாலைக்கு அருகிலுள்ள தொலைதூர இடத்தில் அடக்கம் செய்ததாகவும் கூறியுள்ளனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
அவரைக் கொல்லும் நோக்கில் விஷ மருந்து செலுத்தியதாக அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். மேலும் ஊசி போடுவதற்க்காக நாயின் காலில் சிறு பகுதி முடிகளை அகற்றியாகவும் கூறியுள்ளனர். பின்னர் நாயை உக்தா-சிக்திவ்கர் நெடுஞ்சாலைக்கு அருகிலுள்ள தொலைதூர இடத்தில் அடக்கம் செய்ததாகவும் கூறியுள்ளனர். புகைப்படம் (டெய்லி மெயில் )
 
 நாய் சாகவில்லை என்பதை உறுதி செய்யாமல் அடக்கம் செய்துள்ளனர். பின்னர் குழியில் இருந்து வெளியே வந்த நாய் சாலையில் திரியவே அதனை அவ்வழியே சென்ற வாகன ஒட்டியான ஓல்கா லிஸ்ட்சேவா கண்டுள்ளார் நாய் சாகவில்லை என்பதை உறுதி செய்யாமல் அடக்கம் செய்துள்ளனர். பின்னர் குழியில் இருந்து வெளியே வந்த நாய் சாலையில் திரியவே அதனை அவ்வழியே சென்ற வாகன ஒட்டியான ஓல்கா லிஸ்ட்சேவா கண்டுள்ளார்
நாய் சாகவில்லை என்பதை உறுதி செய்யாமல் அடக்கம் செய்துள்ளனர். பின்னர் குழியில் இருந்து வெளியே வந்த நாய் சாலையில் திரியவே அதனை அவ்வழியே சென்ற வாகன ஒட்டியான ஓல்கா லிஸ்ட்சேவா கண்டுள்ளார்
 
 பின்னர் நாய் உயிருடன் இருக்கும் போதே அதனை புதைத்ததற்கு உரிமையாளர் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். மேலும் நாய் தங்களுக்கு தேவை இல்லை எனவும் கூறியுள்ளனர். நாய் மீட்பு சேவை மையத்தில் கிரியுஷாவிற்கு எவ்வித நோயும் இல்லை. அவள் சாப்பிடவில்லை அதன் காரணமாக சோர்வாக உள்ளதாக கூறியுள்ளனர். தற்போது நலமாக உள்ளது. பின்னர் நாய் உயிருடன் இருக்கும் போதே அதனை புதைத்ததற்கு உரிமையாளர் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். மேலும் நாய் தங்களுக்கு தேவை இல்லை எனவும் கூறியுள்ளனர். நாய் மீட்பு சேவை மையத்தில் கிரியுஷாவிற்கு எவ்வித நோயும் இல்லை. அவள் சாப்பிடவில்லை அதன் காரணமாக சோர்வாக உள்ளதாக கூறியுள்ளனர். தற்போது நலமாக உள்ளது.
பின்னர் நாய் உயிருடன் இருக்கும் போதே அதனை புதைத்ததற்கு உரிமையாளர் மன்னிப்பு கோரியுள்ளார். மேலும் நாய் தங்களுக்கு தேவை இல்லை எனவும் கூறியுள்ளனர். நாய் மீட்பு சேவை மையத்தில் கிரியுஷாவிற்கு எவ்வித நோயும் இல்லை. அவள் சாப்பிடவில்லை அதன் காரணமாக சோர்வாக உள்ளதாக கூறியுள்ளனர். தற்போது நலமாக உள்ளது.Share this:

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் SRI LANKA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

இன்றைய விளம்பரம்india

Hajj Packages 2020

NEAR REJSE. DK 2020

.

india

Kommende Film danmark

Tamilnews.cc-facebook

Tamil Movies

Honeymoon Package

Denmark Kommende Film

HOLY LAND //2019-20

HolylandTour Package 2019/20 cont/ 0091 9884849794

Umrah 2018-2019

NAER CAR RENTAL SERVICES

Andaman Package

side

jothidam

11,600 -D4 3 N Goa Package

North India Rs. 17,000 -09N

09N 10 D Best of Kerala

Kashmir Tour 09N in- 3* Hotel

Maldives Special

Wildlife of Gujarat

Temple Tours

Srilanka Tour Package 21.500Rs

Forex 9884849794

Free ads

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved Design and development by: Gatedon Technologies